Log på


Hjælp

Grundlæggende regler

Alle personer som er fyldt 15 år, kan blive skrevet på venteliste. En undtagelse er ungdomsboliger i Gentofte Kommune, hvor du kan blive skrevet op, når du er 14 år.

Dit ventelistenummer er personligt. Du kan ikke overdrage dit ventelistenummer til andre, og din eventuelle partner/ægtefælle er ikke dækket af opskrivningen, og kan derfor ikke få en bolig via denne opskrivning.

Kun ved dødsfald kan ventelistenummeret overdrages. Ønsker du at sikre dig i tilfælde af eventuel skilsmisse, skal både du og din partner/ægtefælle være skrevet op.

Du vil som udgangspunkt modtage dine boligtilbud digitalt i Mit KAB. Hvis du har opgivet din mail, vil du få en advisering, når der er kommet et boligtilbud til dig. Hvis ikke vi har din mail, vil du modtage boligtilbud med posten. Du er selv ansvarlig for at holde dine kontaktoplysninger ajour.

Boligsøgning

Du søger boliger via fanen "Find bolig". Resultat af din boligsøgning kan vises enten på kort eller liste.

Husk at afgræns din boligsøgning, så du kun skriver dig op til boliger, du er interesseret i. Du kan bruge kriterier som fx Maks husleje’, ’Areal’ og ’Etage’.

De søgekriterier du vælger danner afgrænsning for hvilke boliger, du skriver dig op til. Læs mere under næste afsnit om Boliggrupper og Matchende boliger. Hvis dine behov ændrer sig, kan du tilpasse dine søgekriterier/ boligønsker på et senere tidspunkt i Mit KAB.

Udvidede søgekriterier
Regler om husdyr fastsættes i de enkelte afdelinger og ændres fra tid til anden. Det betyder, at selvom du vælger afdelinger med tilladelse til husdyr, kan dette være ændret på det tidspunkt, hvor du får tilbudt en bolig.

Boliggrupper og Matchende boliger

For at gøre din boligsøgning og opskrivning overskuelig, har vi samlet ensartede boliger (fx samme antal rum, type og beliggenhed) i grupper. Det er disse Boliggrupper, du som ansøger bliver skrevet på venteliste til.

Når du afgrænser din boligsøgning, bliver du kun tilbudt boliger, som falder inden for dine ønsker. En boliggruppe kan fx indeholde 3 rums boliger beliggende fra stueplan til 5. sal, men hvis du i din søgning kun har valgt stueboliger, vil du kun blive skrevet op til stueboligerne i denne Boliggruppe. I kolonnen ’Matchende boliger’ kan du se, hvor mange boliger i gruppen som falder inden for dine ønsker.

Et andet eksempel kan være, at en Boliggruppe indeholder boliger med husleje på mellem 4.000 og 6.000 kr., men at du i din søgning har angivet en maks. husleje på 5.000 kr. Du vil i dette tilfælde kun blive skrevet op til de boliger i gruppen, hvor huslejen er 5.000 kr. eller derunder.

Ventetider

Ventetider på boliger kan variere meget alt efter, hvor boligerne ligger placeret og hvilken størrelse de har. Når du klikker dig ind på en boliggruppe, kan du se den anslåede ventetid.

Beboerfortrinsret

Ved nogle boliggrupper vil du opleve, at der under ventetid står "Beboerfortrinsret". Det betyder, at beboere på intern venteliste vil blive tilbudt en evt. ledig bolig før, den bliver tilbudt opskrevne på den eksterne venteliste.

Brugerprofil og Mit KAB

Når du skriver dig på venteliste, bliver du samtidig guidet til at oprette en brugerprofil. Din brugerprofil giver dig mulighed for bl.a. at betjene dig selv på Mit KAB. Når du har oprettet din profil, får du tilsendt et midlertidigt brugernavn og kodeord på mail. Det skal du bruge, første gang du logger på Mit KAB. Tilknyt herefter dit NemID da dit midlertidige brugernavn og kodeord udløber efter 3 uger.

Hvis du allerede har et ventelistenummer, har du også en brugerprofil og dermed et brugernavn og kodeord. Det er vigtigt, at du benytter disse ved login, ellers kan du ikke se dit ventelistenummer eller dine boligønsker.

Hvis du er lejer i en af vore boliger (kontraktindehaver), er du allerede oprettet som bruger. Brug det brugernavn og kodeord du har fået tilsendt på mail, ellers kan du ikke opnå intern fortrinsret.

Glemt kodeord / brugernavn

Hvis du har glemt dit kodeord, kan du danne et nyt ved hjælp af funktionen ’Jeg har glemt mit brugernavn eller kodeord’ under punktet ’Ny bruger’.

Hvis du er lejer/beboer, og ikke kan finde dit brugernavn og kodeord, kan du få det oplyst vha. dit cpr.nr. eller din e-mail under punktet ’Ny bruger’.

Ventelisteplacering

Når du logger ind på Mit KAB, kan du se din ventelisteplacering under ’Min side’ og ’Boligønsker’.

Din ventelisteplacering ændrer sig løbende og skyldes bl.a.:

- ind- og fraflytninger i boligerne
- boligsøgende skifter mellem at stå aktive eller i bero
- interne ansøgere skriver sig på venteliste

Fleksible Kriterier

I nogle kommuner kan du få fortrinsret til en bolig, hvis du opfylder ét eller flere fleksible kriterier.

De fleksible kriterier kan fx være, at du har fast arbejde, er studerende, har ét eller flere børn eller at du i forbindelse med separation eller brudt parforhold har brug for en bolig.

Hvis du vælger at tilføje fleksible kriterier, vil du blive præsenteret for en række spørgsmål afhængigt af dine boligønsker og personlige oplysninger. Du skal svare på spørgsmålene, for at kriterierne træder i kraft.

Hvis du på tidspunkt ændrer dine boligønsker, og hvis det har betydning for de fleksible kriterier, du har valgt, vil du blive bedt om igen at svare på udvalgte spørgsmål.

Personlige oplysninger

Du er selv ansvarlig for, at dine personlige oplysninger og kontaktinformationer er korrekte. Vi modtager ikke oplysninger om adresseændring m.m. andre steder fra.

Dit ventelistenummer er personligt, og du kan derfor ikke rette dit navn eller fødselsdato/cpr.nr. Har du skiftet navn, skal du henvende dig til KAB på T 33 63 10 00. Er du beboer og intern ansøger, kan du heller ikke rette din adresse, idet der i almene lejeboliger er bopælspligt. Hvis du ønsker din post sendt til en anden adresse, skal du kontakte KAB.

Til toppen