Ny bruger Log på


Hvad koster det


Det koster 400,- at skrive sig op til Bolignøglen og efterfølgende 200,- i årligt ajourføringsgebyr. Fra den 1. januar 2019 koster det 200 kr. at blive skrevet op og 200 kr. i årligt gebyr. Det bliver desuden gratis at være skrevet op med fleksible kriterier.

Det koster 200,- at skrive sig op til Brumleby og efterfølgende 200,- i årligt ajourføringsgebyr.

Det koster 50 kr. om året pr. venteliste at skrive sig op med fleksible kriterier.

Det er gratis at skrive sig op til ungdomsboliger, studieboliger, kollegier og hybler.

I henhold til Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger, opkræves der gebyr ved oprettelse på ventelisten, samt en gang årligt ved ajourføring af ventelisten. Gebyr for oprettelse på venteliste betales via denne hjemmeside med følgende betalingskort: Dankort/VISA-Dankort, VISA og MasterCard og du kan også betale med MobilePay.


Handelsbetingelser


Venteliste

Når du køber et ventelistenummer gælder det for ét år. Derefter opkræves der et årligt ajourføringsgebyr. Hvis ikke du betaler ajourføringsgebyret, vil dit ventelistenummer blive slettet, og du kan ikke genaktivere det.

Din venteliste træder i kraft, når din betaling er modtaget og registreret hos KAB.

Du kan vælge at være aktivt boligsøgende, og du kan vælge at sætte din venteliste i bero. Hvis du sætter din venteliste i bero, modtager du ikke informationer om ledige boliger. Du kan til enhver tid gøre din venteliste aktiv på Mit KAB.

KAB sender som udgangspunkt boligtilbud til Mit KAB. Hvis du har opgivet din mail, vil du få en advisering om, at der er kommet et boligtilbud til dig. KAB sender kun boligtilbud med almindelig post, hvis der er indgået aftale herom. Du er selv ansvarlig for at holde dine kontaktoplysninger ajour.

Hvis du ikke svarer på et boligtilbud, vil din boligsøgning blive sat i bero, indtil du selv igen sætter din boligsøgning aktiv i Mit KAB.

Hvis du opnår en bolig, bliver du slettet fra ventelisten, da du kun kan opnå én bolig per ventelistenummer. Står du på en intern venteliste, vil du blive slettet fra ventelisten, hvis du flytter fra boligselskabet

Et ventelistenummer på en intern venteliste kan i tilfælde af flytning fra lejemålet overføres til ægtefælle/samlevende, hvis denne fortsætter lejemålet. Anciennitet følger med.

Et ventelistenummer til Bolignøglen, Brumleby eller Kunsterbyen kan overføres til ægtefælle/samlevende i tilfælde af død eller flytning til plejehjem. Anciennitet følger med.

Udlejningen af boliger sker efter den til enhver tid gældende lovgivning samt aftaler med kommuner og boligselskaber. KAB er ikke forpligtiget til at orientere om ændring i lovgivning og aftaler.

Du kan blive skrevet på venteliste, når du er fyldt 15 år. Du kan få en bolig, fra du er fyldt 18 år, da du skal være myndig for at kunne skrive under på en lejekontrakt.

Betaling

Hvis ikke du betaler med kreditkort på hjemmesiden, men ønsker at få tilsendt et girokort, er betalingsfristen netto 30 dage. Sidste betalingsfrist vil fremgå af fakturaen.

Hvis ikke du betaler, slettes dit ventelistenummer og din anciennitet. Det er ikke muligt at genoprette en udgået/slettet venteliste.

Det er vigtigt, at du oplyser evt. adresseændringer til os, hvis du flytter.

Vi sender ikke girokort til adresser uden for Danmark.

Det er muligt at betale via Betalingsservice (BS).

Fortrydelsesret

Hvis du har fortrudt, at du har skrevet dig på venteliste, har du 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan få dine penge retur.

For at få dine pengene retur skal du gøre følgende: Send et underskrevet brev eller en mail til KAB, hvor du oplyser dit ventelistenummer samt reg. nr. og kontonummer på din bankkonto.

Hvis vi modtager dette senest 14 dage efter din betaling, tilbagefører vi dine penge direkte til din konto hvorefter dit ventelistenummer slettes. Dette gælder dog ikke, hvis du har fået bolig på ventelistenummeret.

Personlige oplysninger

De oplysninger du indtaster på www.kab-bolig.dk i forbindelse med opskrivning på venteliste og online betaling, er personlige og fortrolige.

KAB sælger eller videregiver i intet tilfælde dine oplysninger til tredjemand uden dit forudgående samtykke, medmindre dette er påkrævet ved lov.

KAB benytter heller ikke dine oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre du har accepteret dette.

KAB sletter eller anonymiserer personoplysninger, som er forældede, eller som ikke længere har relevans, f.eks. fordi vedkommende ikke har et (juridisk) forhold til KAB.

KAB sletter ikke oplysninger, som skal opbevares i henhold til lovgivning, f.eks. til bogføringsmæssige formål.

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives på EU's Online Dispute Resolution. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: kab@kab-bolig.dk

Til toppen