Ny bruger Log på

Hvad kan jeg skrive mig op til

Du kan skrive dig op til almindelige familieboliger, ungdomsboliger og studieboliger samt ældreboliger, der dog som udgangspunkt anvises af kommunen.

Hvis du er beboer i en KAB-administeret boligafdeling og gerne skrives på intern venteliste, skal du logge dig på Mit KAB og herefter købe et ventelistenummer

Hvis du er beboer i en KAB-administeret boligafdeling og gerne skrives på venteliste til en dag, hvor du ikke er beboer, så skal du kontakte KAB telefonisk

Hvis du ikke ønsker at skrive dig op på Bolignøglen, men alene er interesseret i, at blive skrevet op hos et enkelt boligselskab under Bolignøglen, så skal du kontakte KAB telefonisk

Særlig opskrivning

Det er ikke alle afdelinger, du kan skrive dig op til i boligsøgningen. Og det er der forskellige grunde til. Læs her hvorfor og hvordan du evt. bliver skrevet op:

Kommunal anvisning

KAB administrerer en række boliger, kommunerne råder over. Er du interesseret i en bolig i en af disse afdelinger, hvor der er angivet 'kommunal anvisning' under ventetid, skal du derfor tage kontakt til kommunen angående bolig i den pågældende afdeling. Mange steder er det socialforvaltningen i kommunen, der anviser boligerne.

Bofællesskaber

Skriv dig op på Bolignøglen. Du kan herefter give os besked enten telefonisk eller ved at oprette en profil på Mit KAB og angive, at du er interesseret i bofællesskab. Når en bolig bliver ledig, kontakter vi de første på ventelisten. Ved fremvisningen af boligen har du mulighed for at møde de andre beboere. Herefter bliver de boligsøgende indkaldt til en samtale med beboerne. Formålet er at lære hinanden lidt bedre at kende og dermed sikre, at indflytterne vil kunne fungere i fællesskabet.

Ældreboliger

Hvis du gerne vil bo i ældre- eller plejebolig, skal du kontakte socialforvaltningen i din kommune. De kan hjælpe dig med at få mere information om, hvordan du får en ældrebolig eller plejebolig.

Kollegier

KAB administrerer Nybrogård Kollegiet i Gladsaxe.

Hvis du vil på venteliste, kan du putte Nybrogaard Kollegiet i kurven ved at vælge 'Køb ventelistenummer'. Det er gratis.

Du kan også skrive dig op til Herlev Kollegiet og Otto Mønsteds Kollegium i København, der selv administrerer deres ventelister.

Parlamentariske selskaber

De Parlamentariske Selskaber under KAB er opført efter særlige regler, og der føres en separat venteliste for disse boliger.

Ventelisterne er pt. lukkede, og det er derfor ikke muligt at blive skrevet op.

Seniorbofællesskaber

Hvis du er interesseret, skal du kontakte Udlejningen i KAB for at få information om afdelingen og for at blive skrevet på venteliste. Hvis du er interesseret i at ansøge om en bolig og en plads på ventelisten, opfordrer vi til, at du besøger seniorbofællesskabet, før du sender en egentlig ansøgning. Det er bofællesskabets udvalg, der behandler ansøgninger.

Ungdomsboliger

Du får en ungdomsbolig via KAB, kommunen eller via CIU (Centralindstillingsudvalget). Du kan også få et overblik og skrive dig op via DUAB (De Unges Almene Boligselskab).

Beboerfortrinsret (intern venteliste)

Enkelte af de boliger, som vi har særlig opskrivning til, bliver kun udlejet til boligsøgende på den interne venteliste. Du kan altid som beboer skrive dig op på den interne venteliste. Men du skal du have boet i en bolig i samme boligafdeling i en periode fra 2-3 år før du kan få tilbud om bolig i afdelingen.