Log på


Hvad kan jeg skrive mig op til

Via filtrene i boligsøgningen kan du skrive dig op til familieboliger, ungdomsboliger, AlmenBolig+, og ældreboliger, der dog som udgangspunkt anvises af kommunen.

Hvis du er beboer i KAB-fællesskabet, og gerne vil skrives på intern venteliste, skal du logge på Mit KAB og købe et ventelistenummer. Se vejledning til, hvordan du skriver dig på intern venteliste.

Hvis du er beboer i KAB-fællesskabet, og gerne vil købe et nyt ventelistenummer, skal du kontakte KAB på T 33 63 10 00. Læs hvorfor det kan være en god idé at købe et nyt ventelistenummer

Hvis du ikke ønsker at skrive dig op på Bolignøglen, men alene er interesseret i, at blive skrevet op hos et enkelt boligselskab under Bolignøglen, skal du kontakte KAB telefonisk.

Læs mere om vores boligformer

Familieboliger

Vi udlejer 40.000 familieboliger i København og hovedstadsområdet. Alle familieboliger er med i Bolignøglen. For at få en familiebolig, skal du skrive dig på Ventelisten Bolignøglen, og tilføje familieboliger til din venteliste.

Ungdomsboliger

Du kan søge en ungdomsbolig via KAB og CIU. Ansøger du via KAB, skal du bruge boligsøgningen. Under ’Find bolig’ kan du filtrere på ungdomsboliger. Det er gratis at komme på venteliste til en ungdomsbolig, og du kan skrive dig op, når du fylder 15 år.

AlmenBolig+

For at få en AlmenBolig+, skal du skrive dig på Ventelisten Bolignøglen med fleksible kriterier og tilføje de afdelinger, hvor du gerne vil bo. Du skal opfylde mindst ét fleksibelt AlmenBolig+ kriterie, for at komme i betragtning til en bolig.

Ældreboliger

KAB administrerer en række ældreboliger for kommunerne, men det er kommunerne, som tildeler boligerne. Hvis du gerne vil bo i ældre- eller plejebolig, skal du derfor kontakte din kommune. Der er enkelte ældreboliger du kan skrive dig op til i boligsøgningen, men de tildeles kun, hvis kommunen ikke selv får dem anvist.

Bofællesskaber

Vi administrerer to bofællesskaber i Herlev. Tubberup Vænge I og II. Skriv dig på Ventelisten Bolignøglen med fleksible kriterier og tilføj afdelingerne til din venteliste. Før du får tilbudt en bolig, skal du til en samtale hos beboerne.

Seniorbofællesskaber

Du skal kontakte KAB for at blive skrevet på venteliste. Hvis du er interesseret i at ansøge om en bolig, opfordrer vi til, at du besøger seniorbofællesskabet, før du sender din ansøgning. Det er bofællesskabets udvalg, der behandler ansøgninger. Vi administrerer seniorbofælleskaber i Egedal, Furesø, Rødovre og Københavns Kommune.

Kollegier

Vi administrerer Nybrogård Kollegiet i Gladsaxe. Hvis du vil på venteliste, skal du bruge boligsøgningen og putte Nybrogård Kollegiet i kurven ved at vælge 'Køb ventelistenummer'. Det er gratis. Herlev Kollegiet og Otto Mønsteds Kollegium administrerer selv deres ventelister.

Studieboliger

I samarbejde med Københavns Kommune udlejer vi tomme ældreboliger til studerende. Se hvilke studieboliger du kan skrive dig op til.

Hybler

Vi administrerer 23 hybler i Glostrup. Det er afdelingerne Vestergård I og Vestergård II.

Medejerboliger

Medejerbolig er en boligform, hvor du er medejer af boligen. Du betaler et væsentligt højere indskud end i andre almene boliger. Til gengæld er huslejen lavere. For at få en medejerbolig, skal du skrive dig på Ventelisten Bolignøglen, og tilføje medejerboliger til din venteliste.

Kommunal anvisning

KAB administrerer en række boliger, som kommunerne råder over. Er du interesseret i en bolig i en af disse afdelinger, hvor der er angivet 'kommunal anvisning', skal du kontakte kommunen. Ofte er det socialforvaltningen i kommunen, der anviser boligerne.

Beboerfortrinsret (intern venteliste)

Enkelte af de boliger, som vi har særlig opskrivning til, bliver kun udlejet til boligsøgende på den interne venteliste. Du kan som beboer skrive dig på intern venteliste, men du skal du have boet i en bolig i samme boligafdeling i en periode fra 2-3 år før du kan få tilbud om bolig i afdelingen.

Hvis du er beboer i en KAB-administreret boligafdeling og gerne vil skrives på intern venteliste, skal du logge på Mit KAB og købe et ventelistenummer.

Til toppen